Wednesday, May 25, 2022

Grade Consolidated Orders.Circular No.46/08/FIN DT:08/08/2008( (ഗ്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2008 വരെ പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളുടേയും സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ് ഈ സർക്കുലർ )

 

  • Grade Consolidated Orders.Circular No.46/08/FIN DT:08/08/2008( (ഗ്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2008 വരെ പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളുടേയും സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഉൾകൊള്ളുന്നതാണ് ഈ സർക്കുലർ )

No comments: